קורס מושגי יסוד בהדרכה מוזיקלית - קהילתית א+ב  (4 נ
חפש
מלאו פרטים
וניצור איתכם קשר בהקדם
שלח
הצטרפו אלינו
 width=

 
עמוד הבית    קורס מושגי יסוד בהדרכה מוזיקלית - קהילתית א+ב (4 נ"ז)

קורס מושגי יסוד בהדרכה מוזיקלית - קהילתית א+ב (4 נ"ז)

מטרות הקורס: 
- להכיר את המאפיינים של נוער במצבי סיכון והדרה
- להיחשף לשירותים קיימים לעבודה עם נוער ולהשוות בין הגישות השונות
- ללמוד לקבוע מטרות ויעדים - עבור בני הנוער / עבור המדריכ/ה
- הקניית שיטות ליצירת קשר - בין זמינות ליישוג (outreach)
- להבין כיצד בונים מסגרת בתוך מסגרת
- לזהות אתגרים ומכשולים בשטח כהזדמנויות לצמיחה מקצועית ואישית
- להגדיר אמות מידה של הצלחה בעבודתנו
שיטת הלימוד:
נלמד מושגים בסיסיים בהדרכה חברתית-קהילתית באמצעות ההבעה והיצירה. נארגן את הידע הפורמאלי והאינטואיטיבי שבידנו ויחד נגבש את דמותו של "המוזיקאי הקהילתי." במסגרת השיעור, דרך התנסויות וסימולציות, נבחן את הקשרים שבין התפקיד כפי שהוא מצטייר בדמיונו של כל משתתפ/ת בקורס לבין משמעותו הפוטנציאלית בעיניהם של מתבגרים במצבי סיכון. ניחשף למסגרות מוזיקה קהילתית שונות, נקשיב וננתח דוגמאות של עבודות אמנות של נערים ונערות, נפגש עם מדריכים מנוסים בתחום ונבקר במסגרות חברתיות לבני נוער. לכל משתתפ/ת הזמנה פתוחה לשיחות אישיות עם מנחה הקורס לפי הצורך בכל נושא הקשור לקורס, להשמה או לעבודה בשטח.
ציפיות וחובות: השתתפות סדירה ופעילה במפגשים, עמידה במטלות קריאה ופרזנטציות אישיות לקראת השיעורים, עבודה קצרה בסוף סמסטר א', מבחן בית בסוף השנה.

מורה / מנחה: אוריאל בן שבת


ניתן להירשם ישירות אל הקורס עצמו, בכפוף לעמידה בתנאי הקבלה אליו, או להשתתף בו כחלק ממסלולי הלימוד הבאים:

היקף
נושאים
הנושאים הנלמדים:
• מבוא - נוער במצבי סיכון: מי כן, מי לא ולמה? התפתחות התפיסה המקצועית כמראה של החברה. בין רווחה לחינוך: קידום נוער וארגונים בתחום מהמגזר השלישי: שיקום או הגשמה עצמית?
• מקצוע המדריך - מקצועות ותפקידים במניעה, טיפול וריפוי: תחומי עיסוק, היקפי הכשרה, נהלי הסמכה וסמכויות של בעלי המקצועות הטיפוליים והחינוכיים השונים. אבחנות בין מערכות החינוך, הרווחה והבריאות הממשלתיות והמוניציפאליות. גישות לעבודה בין-תחומית– קווים כלליים לתפיסות שונות את האדם. ההקשר ההיסטורי לפסיכולוגיה המודרנית: מפילוסופיה למדע - ואיפה אנחנו היום? תורות הנפש: הגישה הפסיכו-דינאמית, הגישה הביהביוריסטית, הזרם ההומאניסטי/אקסיסטנציאלי, רוחניות העידן החדש... איפה אנחנו היום? מטרות החינוך: פיתוח ורווחת הפרט, המשכיות התרבות או קיום החברה האזרחית? בין חינוך לחינוך בלתי פורמאלי: בין חינוך בלתי פורמאלי להדרכה, בין הדרכה לייעוץ. קשיי למידה, אינטליגנציות מרובות ומגבלות מערכת החינוך הפורמאלית. מושג התיווך (mediation)– בין הפרט למערכת, בין תרבות המקור לתרבות השלטת; בין מעמדות חברתיים; בין הפרט לעצמו.
• החוויה המתקנת - טיפול באמצעות ההבעה: רקע, גישות ושיטות יישום. מהי עבודה קהילתית?
• להכיר בשונה - יחסיות תרבותית, זהות ומעמד, מרכז ופריפריה, פערים בחברה. טעם, תרבות ומעמד. בין סובלנות לכבוד.
• מחבורה להרכב - תשומות ותפוקות. מה הופך חבורת נערים להרכב יוצר ומבצע? כיצד הופכת פנטזיה לחזון וחזון למעשה? שלבים ואבני דרך.
• ארגז הכלים - מה בין הקשר הבין-אישי למרחב משותף? סטינג / מסגרת / מערך: מקום ומפגש ככלי לעבודה חברתית-קהילתית. גבולות המסגרת, גבולות התפקיד. עקרונות הקבוצה הקטנה, תפקידים בקבוצות.